Belastingverlaging na komende ‘feestbegroting’

minder belasting

Het is weer bijna Prinsjesdag en dus maakt de regering weer bijna haar begroting voor 2016 bekend. Volgens RTL nieuws is er een heuse ‘feestbegroting’ op komst. Er komt een belastingverlaging van 5 miljard. En ondanks eerdere berichtgevingen komt die niet alleen de werkenden ten goeden. Ouderen en uitkeringsgerechtigden gaan er met een kleine 0,2 procent op vooruit, werkenden worden er met 2,6 procent beter van.

Eerdere berichten wezen erop dat de AOW’ers zouden verliezen. Dit is weggepoetst, de koopkracht stijgt voor deze groep tussen de 0 en de 0,8 procent. Alleenstaanden met een minimumloon en tweeverdieners met kinderen die een anderhalf keer een modaal salaris verdienen, gaan er het meeste op vooruit.

Ouderenbond

Volgens de ouderenbond ANBO is de maatregel een stap in de goede richting, maar waarschuwt ANBO-directeur Liane den Haan:

De uitgelekte cijfers wekken de schijn dat ouderen nu opgelucht adem kunnen halen. Dat is helaas zeker niet voor alle ouderen waar. “Er is nog steeds een zeer kwetsbare groep die fors gaat inleveren: senioren met een klein pensioen die nu vanaf 1 januari 2016 een belast vermogen krijgen. De kleine plus die nu als prettig voor senioren wordt gepresenteerd, is slechts een gemiddelde. ANBO heeft al vaker aangetoond dat het gemiddelde een zeer misleidend gegeven is.”

De maatregelen

“De verlaging van de inkomstenbelasting heeft voor mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld senioren met alleen AOW of AOW met een klein pensioen, geen enkel effect. Zij betalen immers geen belasting. Tot 1 januari 2016 komen deze mensen voor belasting over hun vermogen voor ouderentoeslag in aanmerking. Maar het kabinet laat deze ouderentoeslag, ondanks onze waarschuwing, wegvallen. Daardoor wordt hun vermogen opeens wel belast. We hebben het dus over senioren die niets meer aan hun inkomen kunnen veranderen, die dus enkel spaargeld hebben, wat nu dus aangeslagen vermogen wordt. Daarmee vervalt voor hen het recht op huurtoeslag! Dat kan zo een paar honderd euro per maand aan gederfde huurtoeslag schelen!”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.

Gepensioneerde

Het wekt verbazing dat er niets extra’s wordt gedaan voor de gepensioneerde. Zij hebben de afgelopen jaren al moeten inleveren en door het achterblijven van de indexering van de pensioen en / of korten op de pensioen, is dit juist de groep die het meest getroffen was, en nog steeds wordt, getroffen.

Appeltje voor de dorst

Eerder schreven we al over een aantal alternatieven voor een aanvullend pensioen. Zeker met de huidige maatregelen is dit eerder noodzaak dan luxe.