Duurzaamheid van bedrijven zit in alle lagen verwerkt

Ondernemingen moeten tegenwoordig duurzaam zijn. Ze kunnen er gewoon niet meer onderuit. Bedrijven zelf hanteren liever de term maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zelfs banken worden tegenwoordig al afgerekend op het feit waar zij geld in investeren. Particulieren gaan duurzaamheid steeds belangrijker vinden. Als bedrijf moet je hierin wel mee gaan.

Het probleem met het woord duurzaamheid is, wanneer ben je duurzaam? bij iedere aankoop €1 schenken aan een goed doel? Nee, duurzaamheid gaat verder dan dit. Bedrijven slaan bijvoorbeeld een flater als ze een deel van de opbrengst weggeven aan een goed doel, maar een onderdeel van het product wordt vervaardigd door middel van kinderarbeid. Als bedrijf moet je geld verdienen, maar het mag niet ten koste gaan van alles. Van succesvolle bedrijven wordt verwacht dat ze iets terug doen voor de maatschappij.

Adidas is een goed voorbeeld van een bedrijf waar maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk is. Het bedrijf maakt bijvoorbeeld voor het verven van de kleding gebruik van een nieuwe techniek. Het kleuren van kleding kost normaal gesproken veel water. Het gebruikte water is vervolgens vervuild. Adidas gebruikt sinds 2012 een nieuwe technologie. Zij weten op deze manier 50% te besparen.

Duurzaamheid moet in de genen zitten

Bedrijven die duurzaam willen ondernemen moeten de juiste denkwijze over alle lagen van de onderneming doorvoeren. Duurzaamheid moet ook uitgedragen worden in de bedrijfsvoering. Indien je als bedrijf bijvoorbeeld een volledig duurzaam productieproces hebt, kun je jouw bedrijf naar een hoger niveau tillen. Deze status kun je weer teniet doen door onredelijke leveringsvoorwaarden. Duurzaamheid gaat goed samen met een eerlijke en correcte bedrijfsvoering.

Wat is MVO?

De afkorting betekent: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch blijft het begrippen maatschappelijk en duurzaam lastig te omschrijven, omdat het een zeer brede term is. Voor bedrijven betekent dit dat er bij iedere bedrijfsbeslissing nagedacht moet worden over de gevolgen voor de maatschappij en het milieu. De hoofdzaak voor bedrijven blijft geld verdienen, maar maatschappelijkheid en duurzaamheid gaat wel een steeds belangrijkere rol spelen.

Voor het ene bedrijf zal het belangrijker zijn dan voor het andere bedrijf, maar ook kleine ondernemingen moeten mee in de moderne bedrijfsvoering.