Gehandicaptenzorg boekt positief resultaat van €171 miljoen

In sommige onderdelen van de zorgsector ziet het er een stuk rooskleuriger uit dan in andere. Zo gaat het met de gehandicaptenzorg financieel stukken beter dan met de andere onderdelen.

Positief resultaat

In het sectorrapport 2014 , uitgevoerd door Intakoop en Vestegen, staat dat er een positief resultaat is van maar liefste 171 miljoen euro. Dit terwijl er in 2013 ook een positief resultaat was van 111 miljoen euro. Deze cijfers zijn gebaseerd op de jaarrapporten van 152 organisaties die tezamen het merendeel vormen van de gehandicaptenzorg.

kengetallen gehandicaptenzorg

Hoe komt dit?

De enorme winsten in de gehandicaptensector zit voornamelijk in de bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Deze bezuinigingen waren nodig omdat het slecht ging in de branche. En nog steeds hebben 12 zorgbedrijven negatieve resultaten gerapporteerd, dit is de helft minder dan in 2013.

Bezuinigingen

De doorgevoerde bezuinigingen zitten voor het grootste deel in de personeelskosten. Het aantal vaste medewerkers is ook in 2014 gedaald. Hiertegenover staat dat de kosten voor flexibel personeel is toegenomen. De oorzaak hiervan is de invoering van de Nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning.

gehandicaptenzorg

WMO, Wet Maatschappelijke ondersteuning

De overheid heeft een aantal onderdelen, met name de langdurige zorgtrajecten overgeheveld naar de gemeente. Om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen niet ten kosten kwamen van de patiënten zijn er extra flex-krachten ingezet. Door de wetswijzigingen waren de gehandicaptenzorgbedrijven bang dat ze in de rode cijfers zouden komen te staan. Door vroegtijdig en accuraat ingrijpen door reorganisaties en bezuinigingen wisten zij het gezamenlijke resultaat tot een zee positief getal te brengen.

infographic wmo