In 2014 is er 250 miljard geïnvesteerd in duurzame energie

Onze energiebronnen in de vorm van bijvoorbeeld olie en gas zijn niet onuitputtelijk. Ook is het niet zonder risico’s om energie op te wekken in kerncentrales. Er zijn voldoende alternatieve beschikbaar, maar de kosten zijn relatief hoog. Wereldwijd is er in 2014 maar liefst 17% meer geïnvesteerd in duurzame energie.

Van alle geproduceerde energie is er 9,1% afkomstig uit duurzame bronnen. Dit is een gering percentage, maar de groei zit er duidelijk in. De komende jaren zal dit percentage verder stijgen. Dit blijkt namelijk uit het feit dat er steeds meer geïnvesteerd wordt in vormen van duurzame energiebronnen. Nieuwe investeringen kwamen namelijk voor een groot deel terecht in duurzame energiebronnen, namelijk 48%. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wind- en zonne-energie. Dit blijkt uit het rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2015.

webbild_0

Global Trends in Renewable Energy Investment 2015

De nadruk ligt op zonne- windenergie

Er zijn meerdere alternatieve energiebronnen, maar waar het meeste in geïnvesteerd is zijn zonne-energie en windenergie. Deze twee energiebronnen waren goed voor 92% van de investeringen. In 2014 is er €140 miljard geïnvesteerd in zonne-energie en €92 miljard in windenergie. De investering in zonne-energie is gegroeid met 29% en bij windenergie gaat het om 11%. Hieruit blijkt dus dat zonne-energie verruit populairder is om in te investeren. Dit wordt  waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door de steeds verder verbeterde technieken.

China is goed voor €76 miljard van de investeringen

China blijft met €76 miljard de Verenigde Staten nog ruim voor wat betreft de groene investeringen. In de Verenigde Staten was er sprake van een investering van €35 miljard.  In China was ook sprake van een grotere groei ten opzichte van de Verenigde Staten. De investeringen in China zijn maar liefst met 39% gestegen.

EU blijft achter bij investeringen

In de EU lijken de investeringen te stagneren. In Europa werd er in 2014 in totaal €53 miljard geïnvesteerd. Dit is een groei van slechts 1%.