Is trouwen veel duurder dan een samenlevingscontract?

Om een relatie officieel te maken, kun je kiezen voor een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een simpel samenlevingscontract. Het geregistreerd partnerschap is in veel opzichten gelijk aan een huwelijk, en daarom onderzoeken we in dit artikel alleen in welke mate de kosten voor een huwelijk en een samenlevingscontract van elkaar verschillen.

Hoe duur is een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract staan de afspraken die mensen maken over samenwonen. Zo staat hier bijvoorbeeld in of ze in elkaars levensonderhoud voorzien, hoe de kosten voor het verzorgen en opvoeden van de kinderen verdeeld zijn, of ze recht hebben op partnerpensioen, hoe bankrekeningen beheerd worden en hoe de bezittingen verdeeld worden indien de relatie tot een einde komt.

samenlevingscontract

Een samenlevingscontract kan worden opgesteld bij de notaris, of je kunt ervoor kiezen om dit zelf te doen. Echter, bij een notarieel samenlevingscontract zijn de afspraken officieel geregistreerd, wat nodig is om bijvoorbeeld partnerpensioen van elkaar te kunnen ontvangen. De kosten van een samenlevingscontract zitten daarmee in de kosten van een notaris, wat gemiddeld gezien uitkomt op €350. De notaristarieven zijn vrij, dus per notaris kan de prijs hier aanzienlijk van afwijken. Vergelijk hier de notariskosten in jullie situatie en regio.

Hoe duur is trouwen?

Het belangrijkste verschil tussen een samenlevingscontract en een huwelijk is dat je in het tweede geval automatisch een aantal rechten en plichten met je partner aangaat:

  • big dressje mag elkaars achternaam gebruiken
  • je bent niet verplicht te getuigen in een rechtszaak tegen je echtgenoot
  • voor bepaalde rechtshandelingen heb je toestemming van de ander nodig (zoals verkoop van de woning)
  • je hebt een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar
  • je bent elkaars wettelijke erfgenaam, tenzij anders geregistreerd
  • je hebt recht op een bepaald deel van elkaars pensioen

De kosten van een huwelijk zitten vooral in de bruiloft. Een bruiloft zelf is natuurlijk zo duur als je het zelf maakt, maar er is natuurlijk een aantal zaken waar iedereen die trouwt mee te maken krijgt. Zo is het bezoek aan het gemeentehuis gemiddeld €500, tenzij je op maandag gaat. Trouwen is bij veel gemeenten op die dag gratis. Als je trouwt onder huwelijkse voorwaarden, heb je een notaris nodig die helpt bij het opstellen hiervan. De kosten hiervan variëren, maar gemiddeld kost deze akte €600.

Over het algemeen is een huwelijk op zich niet veel duurder dan een samenlevingscontract. Maar een huwelijk dat niet gevierd wordt, dat zien veel mensen niet zitten. Met de gemiddelde kosten voor een bruiloft die rond de €12.000 liggen, zit hierin dan ook het grootste verschil.