Nederland betaalt de Griekse rekening

Oorzaak van de Griekse crisis

Voor Griekenland is het al jaren onmogelijk om haar leningen terug te betalen. Toen Griekenland 5 jaar geleden met de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) nieuwe schulden aanging om oude schulden af te betalen wisten alle partijen dat dit in de toekomst voor een probleem ging zorgen.

De Griekse productiecapaciteit was te laag en de Grieken leefden behoorlijk boven hun stand, dat was onder meer merkbaar aan de lage pensioenleeftijd van 55. Sindsdien is de pensioenleeftijd flink omhoog gegaan, maar de Griekse productie liep achteruit door te hoge belasting op kapitaal en arbeid.

Het referendum

ECB-officeNu – 5 jaar later – wilde de ECB Griekenland wederom van een lening voorzien om haar oude schulden af te laten betalen maar enkel op voorwaarden van nieuwe hervormingen. Gekeken naar 2010 niet de beste oplossing. De Grieken stemden op 5 juli 2015 dan ook tegen deze nieuwe hervormingen in een allerijl georganiseerd referendum.
De nieuwe Griekse regering, haar bevolking en ook het IMF is het niet eens met de voorwaarden van de ECB. Griekenland lijkt daarmee een bedreiging te gaan vormen voor het (Europese) financiële bestel maar de Grieken zelf lijken diegene die het hardst worden geraakt.

Besmettingsgevaar

Men praat al jaren over het besmettingsgevaar naar andere PIIGS landen – Portugal, Ierland, Italië en Spanje. Ook deze landen kampen met een enorm begrotingstekort. Mocht Griekenland de eurozone verlaten dan zouden deze landen wellicht snel kunnen volgen.

De oplossing

tsipras

Door het stimuleren van productie, arbeid en export had men en kan men kiezen voor een gestructureerde afbouw van oude schulden. Schuldeisers moeten verplicht worden gesteld om akkoord te gaan met een uitstel van betaling. Een lastenverlichting kan er voor zorgen dat de Griekse economie wordt gestimuleerd, daarnaast had een schuldsanering in 2010 al een optie moeten zijn voor de uitzichtloze situatie.


Er is maar 1 optie

Griekenland kan eigenlijk niet anders dan in de euro blijven. Hoewel beide partijen – de ECB en Griekenland – flinke woordenwisselingen hebben, blijven beide partijen hetzelfde doel nastreven. Europese verdragen hebben ervoor gezorgd dat Griekenland niet zo maar uit de euro gezet kan worden. Griekenland zal dus zelf moeten kiezen om de eurozone te verlaten maar financieel gezien is dat erg onaantrekkelijk voor de Grieken. Er kan dus met redelijke zekerheid gesteld worden dat Griekenland bij de EU blijft en dat wij – via Brussel – uiteindelijk een deel van de Griekse rekening voorgeschoteld krijgen.

De verrassing

BRICS_2014Een eventuele oplossing zou voort kunnen komen uit de New Development Bank van de BRICS landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika hebben deze bank opgezet als tegenhanger van de door het westen gedomineerde Wereld Bank. De bank is sinds begin juli 2015 operationeel met een vermogen van 100 miljard. Mocht Griekenland van deze nieuwe ontwikkelingsbank steun gaan ondervinden, dan zou Griekenland toch zo maar uit de euro kunnen stappen. Voor alle partijen misschien wel de beste optie.