Obligaties

Een obligatie is niet meer of minder dan een lening. Men leent een bedrijf of de staat geld en ontvangt daarvoor een obligatie terug. Van te voren wordt vastgesteld wat de jaarlijks uit te keren rente zal zijn, wanneer het geld terug betaald zal worden en dat er een jaarlijkse verloting van een bepaald aantal obligaties zal plaatsvinden.

Obligatie-Moskau-Kiev-WoroneschVeilig
Obligaties zijn wat men noemt een veilige haven. De waarde wordt niet meer of minder. Als dat al gebeurt is het niet echt noemenswaardig. De rente staat vast. De looptijd ook. Dus men leent geld en krijgt per jaar daarvoor rente uitgekeerd en na een paar jaar het geld weer terug.

Anders dan aandelen
Het verschil met aandelen zit er in dat de waarde stabiel is en de voorwaarden stabiel zijn. Men kan alleen dan geld verliezen als het bedrijf failliet gaat. Men kan nauwelijks waardewinst behalen. Een aandeel neemt toe of af in waarde, waardoor men wel degelijk winst -of verlies- kan maken. Waar men na 10 jaar het geleende bedrag terug krijgt bij een obligatie kan de waarde van het aandeel in diezelfde periode verdubbeld -of gehalveerd- zijn.
Voor de behoedzame belegger is het de moeite waard om over obligaties na te denken.