Zorg voor zekerheid na je pensioen

Vroeger was het leven een stuk eenvoudiger. Er waren drie tv-zenders, allen in zwart-wit. Je werkte je hele leven bij één, hooguit twee werkgevers en op je 65ste genoot je van de vrije tijd en je pensioen. Tegenwoordig hebben we meer keuzes en daarmee ook meer vrijheid. Alleen zijn de zekerheden van vroeger daarmee ook verdwenen.

Vertrouwen in financiële markt is laag

De afgelopen jaren is het vertrouwen in de financiële markt gedaald tot een dieptepunt. Soms terecht en soms onterecht maar dat heeft ertoe geleid dat wij, de burgers, ons meer bewust zijn geworden van de risico’s. De banken hebben aardig aan hun reputatie gewerkt door het nemen van een aantal maatregelen. En dat heeft geholpen want het vertrouwen keert terug. Bij de pensioenfondsen is dat anders. En dat terwijl bij pensioenfondsen juist alles gebaseerd is op vertrouwen, tenslotte leveren zij geen product maar een belofte.

Zorgen over de toekomst

Uit het onderzoek van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma blijkt dat 7 van de 10 Nederlanders zich zorgen maakt over zijn of haar pensioen. Vooral jongeren twijfelen of er straks wel genoeg geld zal zijn om van rond te komen. De voornaamste reden is dat de pensioenfondsen nooit duidelijk gecommuniceerd hebben dat het ook wel eens slecht kon gaan. Door de lage rente zijn de uitkeringen aan de lage kant. De rentestand is namelijk bepalend voor de hoogte van de uitkering. In onderstaand filmpje van Radar wordt uitgelegd waar het mis is gegaan met ons pensioen.

Alternatieven voor je pensioen

De meest voorkomende manier om je pensioentekort aan te vullen is banksparen. Je opent een speciale geblokkeerde rekening waarop je belastingvriendelijk kunt sparen voor je pensioen. Het verschil met ‘gewoon’ sparen is dat je alleen belasting betaalt bij de uitkering over het bedrag dat je opneemt. Dit in tegenstelling dus met een gewone spaarrekening waarbij je vermogensbelasting betaald over het bedrag boven de 21.330 euro. Je spaart dus een belastingvrij vermogen op, wat uitgekeerd wordt als pensioenaanvulling. Een makkelijke, goedkope en vooral veilige manier om ervoor te zorgen dat je ook na je werkbare leven nog volop van het leven kan genieten.

Maar er zijn daarnaast ook andere alternatieven die ervoor zorgen dat je op je oude dag nog van een aardig pensioen kan genieten. Volgens Intermediair zijn er 8 alternatieven om voor je oude dag te sparen. Je kunt volgens hen investeren in:

  1. kunst
  2. goud
  3. oldtimers
  4. whisky
  5. stille vennoot worden
  6. bitcoins
  7. crowdfunding
  8. huizenmarkt

Economie is emotie

De economie schommelt, het ene moment is het een gunstige huizenmarkt en staat de goudprijs laag. Vervolgens gebeurt er een ramp in China en kan alles zomaar anders zijn. Wat al deze gebeurtenissen in ieder geval veroorzaakt hebben, is de bewustwording dat de financiële markt zijn verantwoordelijkheid neemt.

En dat doen ze ook. Het beloningsbeleid is aangepast, er is een uitbreiding gekomen van de Bankierseed of belofte  en de AFM houdt scherper toezicht op de naleving hiervan. Kortom, alle maatregelen zijn getroffen om het vertrouwen in de economie weer 100% terug te krijgen. En ze zijn op de goede weg.